Administratorem danych osobowych w związku z korzystaniem strony www.vildapark.pl (zwanej dalej „Serwisem”) jest BPI Real Estate Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 stycznia  48, 02-146 (zwana dalej „Administratorem”).

 

Administrator zobowiązują się do ochrony prywatności i danych osobowych Użytkowników Serwisu. W niniejszej Polityce prywatności omówiono rodzaje danych osobowych, które gromadzimy oraz sposób w jaki je przetwarzamy.

 

Czego dotyczy niniejsza Polityka prywatności?

 

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych przez Administratora w związku z oferowanymi usługami i funkcjonowaniem Serwisu.

 

Dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami krajowymi.

 

Zgoda Użytkownika

 

Administrator stara się nie przetwarzać danych osobowych bez zgody Użytkownika. W każdym przypadku, kiedy Użytkownik wyraża zgodę, to jest ona dobrowolna, ale konsekwencją jej niewyrażania może być uniemożliwienie realizacji celu w jakim miałaby być wyrażona.

W większości przypadków wyraźnie pytamy o zgodę, ale niekiedy zgoda może być wywnioskowana z czynności i zachowania Użytkownika.

Jeśli Użytkownik nie chce aby jego dane były przetwarzane w sposób określony w niniejszej polityce prywatności, to nie powinien korzystać ze Stron internetowych Spółek należących do grupy kapitałowej Administratora ani nie powinien przekazywać w jakikolwiek inny sposób Administratorowi swoich danych osobowych.

 

Jakie informacje gromadzimy?

 

W niniejszej Polityce prywatności termin „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji Użytkownika pośrednio lub bezpośrednio. Informacje takie zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, nazwę Użytkownika, adres e-mail, numer telefonu jak również inne informacje, takie jak adres IP, sposób zachowania na stronie  lub preferencjach.

 

Dane osobowe Użytkownika

 

Możemy otrzymywać bezpośrednio poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy. Będziemy wtedy gromadzić takie dane, jak:

– imię i nazwisko

– adres e-mail

– numer telefonu

– skąd się Użytkownik dowiedział o inwestycji

– informacje zawarte w treści zapytania.

 

Możemy otrzymywać z ciasteczek i innych narzędzi (np. narzędzi do analiz internetowych i znaczników pikselowych) z których korzystamy, aby automatycznie gromadzić informacje o Użytkowniku podczas korzystania ze Stron internetowych spółki z grupy kapitałowej Administratora, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

 

Rodzaje informacji, które gromadzimy automatycznie:

– źródło wizyt na stronach adres e-mail

– szczegóły związane z odwiedzanymi stronami www

 

Większość przeglądarek internetowych jest ustawiona tak, aby akceptować ciasteczka. Ustawienia można zmienić tak, aby ciasteczka były blokowane lub aby otrzymywać komunikat, jeśli ciasteczka będą przesyłane do urządzenia Użytkownika. Jeśli Użytkownik wyłączy obsługę ciasteczek, może mieć to wpływ na przeglądanie Stron internetowych spółek z grupy kapitałowej Administratora.

 

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

 

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

 

W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe?

 

Administrator wykorzystuje dane osobowe:

– W celach administracyjnych i organizacyjnych, aby odpowiedzieć na przesłane zapytania za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– W celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie adresu e-mail lub/i numer telefonu Użytkownika w celu otrzymywanie treści marketingowych od Administratora w szczególności w postaci newslettera, mailingu lub wiadomości tekstowych;

– W celu marketingu podmiotów trzecich, tj. żeby móc przedstawić ofertę nieruchomości spółek z grupy kapitałowej Administratora, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w przypadku oferowania nieruchomości z jednego obszaru geograficznego, który interesuje Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie zgody, w przypadku oferowania nieruchomości z innego obszaru geograficznego, niż był zainteresowany Użytkownik (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

– W celu dostosowania serwisu, tj. strony internetowej, z której korzysta Użytkownik, w tym żeby mogły się Użytkownikowi wyświetlać materiały dostosowane do jego preferencji zakupowych, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

– W szczególnych przypadkach w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

– W celu przekazania ich do Spółki będącej właścicielem nieruchomości, celem zawarcia umowy sprzedaży, jeśli i pod warunkiem, że Użytkownik zdecyduje się na zakup mieszkania, co stanowi prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Jeśli gromadzimy dane osobowe w określonym celu, nie przechowujemy ich dłużej niż jest to konieczne do realizacji takiego celu, chyba że mamy obowiązek przechowywania takich danych z uzasadnionych przyczyn biznesowych lub prawnych.

 

Dane, w celach marketingowych, przechowujemy do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

 

Dane, w celach administracyjnych i organizacyjnych, aby odpowiedzieć na przesłane zapytania za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie, przechowujemy tak długo jak jest to niezbędne do rozpatrzenia zapytania i udzielenia wyczerpujących informacji.

 

Żeby chronić informacje przed przypadkowym lub zamierzonym ale nieautoryzowanym zniszczeniem, po usunięciu informacji z naszych serwisów nie usuwamy bezpośrednio kopii zapasowych z naszych serwerów lub informacji z systemów zapasowych.

 

Termin przetwarzania danych osobowych Użytkowników może być w każdym przypadku przedłużony o termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Profilowanie

 

Dane osobowe Użytkownika nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ale działania podejmowane przez Użytkownika na stronie mogę być przez Administratora wykorzystywane, aby odpowiednio dostosować oferowane mieszkania do preferencji Użytkownika. W szczególność w tym celu Administrator korzysta z plików cookies.

Komu przekazujemy dane osobowe?

 

Co do zasady Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników podmiotom spoza grupy kapitałowej Administratora. Dostęp do danych osobowych Użytkowników będą mieli nasi: pracownicy, współpracownicy oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi marketingowe oraz informatyczne. Możemy także przekazać dane Użytkowników zaufanym stronom trzecim jeśli jest to konieczne w celu realizacji umowy, usługi bądź wymagane prawem.

 

Ochrona danych osobowych

 

Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby chronić dane osobowe użytkownika, i wymagamy tego samego od wszystkich podmiotów przetwarzających, które przetwarzają takie dane w naszym imieniu. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym, zmianę lub nienależyte wykorzystanie danych, oraz jest udzielany naszym pracownikom i współpracownikom wyłącznie na zasadzie udostępniania niezbędnych informacji.

Prawa dotyczące ochrony prywatności i osoby kontaktowe

W razie pytań, uwag lub wątpliwości odnośnie sposobu, w jaki postępujemy z danymi osobowymi, prosimy o kontakt na mail zgoda@bpi-realestate.com

 

Użytkownik ma prawo powiadomić nas, jeśli:

– pragnie otrzymać informacje o swoich danych osobowych, które przetwarzamy,

– pragnie sprostować, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe znajdujące się w naszej ewidencji,

– pragnie wnieść sprzeciw lub żądać aby zostało ograniczone przetwarzanie jego danych,

– pragnie aby jego dane zostały przeniesione do innego administratora,

– pragnie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co jednak nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Ponad to, informujemy, iż Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zmiany Polityki prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianom, zaś jej zaktualizowana wersja zostanie umieszczona na Stronach internetowych spółek z grupy Administratora. O wszystkich istotnych zmianach powiadomimy Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem. Zachęcamy do częstego odwiedzania strony, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe. Informacje finansowe i raporty roczne Grupy CFE, w tym BPI Real Estate, dostępne są tutaj.

 

Data aktualizacji: 31/01/2019

 

Skontaktuj się z nami